Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16528 dokumentum

Gyalogmuri = Petrecere de pietoni / Ioan Es. Pop ; fordító Cseke Gábor

Kortárs világirodalom
román irodalom, 20-21. sz.

"olyan messze kell már lennünk
hogy ne legyen többé visszaút.
és hiszem, hogy ezt is tudom, kedves társam,
úgy vélem, már rég elhagytuk momfát."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16934   2017-05-30

Árpád-kori és Anjou-kori levelek : XI-XIV. század / fordító Mück Dóra, Pataki János

Magyar történelem 1526 előtt, Levéltári kutatás, Művelődéstörténet, Magyar irodalom története, Politikatörténet, Egyéb történeti segédtudományok
leveleskönyv, levelezés, magyar történelem, magyar irodalom, diplomácia, politikatörténet, történelmi forrás, Magyarország, 11-14. sz., Árpád-kor, Anjou-kor, középkor

"Ha a középkori levél erősen konvencionális formáit, kevésbé személyes voltát meg akarjuk érteni, mindig arra kell gondolnunk, hogy a levélírók ebben a tevékenységükben is, előre megállapított és szigorúan betartott formák és szabályok szerint jártak el. Egyéni és spontán megoldásnak csak nagyon kis mértékben jutott hely."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16933   2017-05-30

Kárpátalja, 1919-2009 : Történelem, politika, kultúra / szerkesztő Fedinec Csilla, Vehes Mikola

Kisebbségek, Európai országok történelme, Magyar történelem általában, Politikatörténet, Helytörténet, helyismeret
határon túli magyarság, történelem, magyar történelem, nemzetiségi kérdés, kisebbségi politika, nyelvpolitika, helyismeret, Kárpátalja, Ukrajna, Magyarország, 19-20. sz.

"A mai Kárpátalja területe mindig is sokszínű volt mind társadalmi, mind nemzeti-nemzetiségi értelemben. A 20. század második felében a lakosság zömét alkotó etnikumok - ukránok, magyarok, románok - etnikai térszerkezete állandó változásban volt. Az oroszok, németek, szlovákok, zsidók, cigányok településszerkezete ennél jóval heterogénebb."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16932   2017-05-30

A magyarországi németek történetének levéltári forrásai, 1670-1950 / szerkesztő Apró Erzsébet, Tóth Ágnes

Levéltári kutatás, Magyar történelem általában, Kisebbségek, Magyar belpolitika, Politikatörténet, Helytörténet, helyismeret
németek, történelem, kisebbség, levéltár, levéltári kutatás, fondjegyzék, svábok, nemzetiség, Magyarország

"Pusztavám község Fejér megye északi részén található. A török hódoltság időszakában elnéptelenedett, erre utal mai elnevezése is. Benépesítésére az 1750-es években került sor. Az első telepesek túlnyomórészt magyarországi németek voltak Vas, Sopron és Moson megyékből."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16931   2017-05-30

Erkölcsnemesítő való és költött történetek / Ajtay Sámuel

Más országok népköltészete, Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Antik irodalom, Arab és perzsa irodalom
világirodalom, magyar irodalom, erkölcs

"Soha el ne felejtsd: Hogy a' Jobbágyok azok, kiknek köszönheti az Uralkodó a' maga Koronáját. Ők a' gyökerek, a' Fejedelem pedig élőfa, azért is az ő szíveket soha meg ne keserítsd, mert a'hol ezek aggódnak, ott neked sem lehet semmi örömed!"

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16930   2017-05-30

Ének az élőknek : Versek / Nászta Katalin ; szerkesztő Cseke Gábor

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"költő az legyen, mi népe
mondá egykoron egyikünk
de ha az a nép szét van tépve
a költő lehet egy velünk?"

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16929   2017-05-30

Brend vitéz árnyéka, vagy a tsudálatos erejű kard : Egy cseh országi tündéres történet a XIVik századból / Tormássi János

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 18-19. sz.

"Az oda fent lévő hatalmasság meg fogja neked az útat mutatni, menj Misníán és a Pogány Burkusokon keresztül, és a Hasztiai Völgyön megtalálod Vuttovuth Imán Vendusok Fejedelmét, 's köszöntésem mellet mond meg néki: hogy az Altenburgi Brend viszsza küldötte néki a Kardját."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16928   2017-05-29

Február 16. : [Wolfner József]

Könyvkiadás, Klasszikus magyar irodalom
könyvkereskedő, kiadó, magyar irodalom, Wolfner József (1856-1932), Magyarország, 19-20. sz.

"Ünneplőben volt a két fiatal főnök s nem akart felhőt látni senki arcán sem. Mindenkinek jutott valami öröm, senki se távozott üres kézzel, üres szívvel a régi boltból. Az öreg igazgató akkor még fiatal könyvkereskedősegéd volt s nagyon meggyötörte az élet."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16927   2017-05-29

Magyarrá válni : Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái / szerkesztő Kováts András

Államigazgatás általában, Kisebbségek, Kulturális antropológia, Államjog, Emberi jogok
honosítás, bevándorló, migráció, társadalmi integráció, állampolgárság, kínaiak, külföldiek, jogalkotás, Magyarország, 19-21. sz.

"A bevándorlók honosításában fontos szerepe van a honosítási intézményrendszer strukturális hatásainak. Az állampolgárság megszerzését szabályozó nemzetállami jogintézmények, a honosítási eljárások gyakorlata erősen befolyásolja a bevándorlók honosítási szándékait, illetve a honosítások sikerességét."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16926   2017-05-29

A váci zsidó temetők / Kormos Szilvia ; szerkesztő Bányai Viktória, Komoróczy Géza

Helytörténet, helyismeret, Halál, Judaizmus, Kisebbségek
zsidóság, temető, temetkezési hely, sírfelirat, síremlék, Vác, Magyarország, 19-20. sz.

"Vácon a status quo temetőtől nem messze, a városból kifelé vezető út mellett áll az orthodox temető. Ez a temető is keresztény temetők szomszédságában található, de az avatatlan járókelők számára teljesen rejtve marad. Házak veszik körül, legfeljebb a közelben elhaladó vonatokról lehet rálátni."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16925   2017-05-29

Magyarok a Vajdaságban : 1944-1954 / Vékás János

Kisebbségek, Politikatörténet, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Kronológiák, kalendáriumok
határon túli magyarság, kisebbség, megtorlás, nemzetiségi tisztogatás, állami terror, történeti kronológia, Vajdaság, Délvidék, Jugoszlávia, 20. sz., 1944-1954

"1944. szeptember 9. A JNFK Vajdasági Főparancsnoksága 'Utasítás az ellenség által elhagyott helységekben való eljárásról' című dokumentumában előírta, hogy »a katonai igazgatás bevezetése után lehetetlenné kell tenni a népárulók menekülését, ezért be kell vezetni a polgári személyek mozgásának ellenőrzését»"

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16924   2017-05-29

"A magyar nyelvet írni kezdik" : Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon / Tarnai Andor

Magyar irodalom története, Művelődéstörténet, Könyv- és írástörténet
írásbeliség, humanizmus, irodalmi nyelv, magyar nyelv, régi magyar irodalom, magyar irodalom története, művelődéstörténet, Magyarország, középkor

"Irodalmi gondolkodáson a legtágabb értelemben ama követelményrendszer megnyilvánulását értem, ami a későbbi korokban szerzőnek nevezett egyéneket valamely szó- vagy írásbeli közlendő megformálásában befolyásolta, s amit a még elérhető közelségben lévő vagy már csak elképzelt közönség elvárt."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16923   2017-05-29

A népoktatás politikai megteremtése ; Elemi iskolai tanítók a XIX. századi Franciaországban : Európai kezdetek és világméretű intézményesülés ; Professzionalizálódás konfliktusokkal / Francisco O. Ramirez, John Boli, Peter V. Meyers ; szerkesztő Bajomi Iván

Oktatáspolitika, oktatásügy, Nevelés- és iskolatörténet, Alsófokú oktatás, Művelődésszociológia
közoktatás, oktatási rendszer, tanító, neveléstörténet, alapfokú oktatás, állami iskola, oktatásszociológia, Poroszország, Ausztria, Dánia, Svédország, Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia, Európa, 18-19. sz.

"Tanulmányunkban a népoktatás állami rendszerének európai kezdeteit és világszerte végbement intézményesülését vizsgáljuk meg. Fő célkitűzésünk az, hogy számot adjunk róla, milyen érdekek kényszerítették a nemzetállamokat a népoktatás rendszerének a kialakítására és miképpen próbálták legitimálni azt."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16922   2017-05-29                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom