Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17020 dokumentum

A csőd : Színmű négy felvonásban / Bjørnstjerne Bjørnson ; fordító Bercsényi Béla

Klasszikus világirodalom
norvég irodalom, 19-20. sz.

"Im itt van a csődmegnyitás iránti kérvény. Ha ez okmányt aláirja, csak azt teszi, a mivel hitelezőinek, családjának és önmagának tartozik; engem s magát agyonlőve, egy erőszakos igazságtalansággal tetézi többi igazságtalanságait. Tegye le azt a pisztolyt, s vegyen egy tollat."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17423   2017-10-19

A survey of historical toponomastics / szerkesztő Kovács Éva; fordító Csontos Pál, Hudácskó Brigitta, Simon Zoltán, Venkovits Balázs

Szófajtan, lexikológia, Egyéb történeti segédtudományok, Nyelvtörténet
földrajzi név, névkutatás, nyelvtörténet, nyelvemlék, magyar nyelv, nyelvészet, tömörítvénygyűjtemény

"The past few years have seen the publication of several works which sought to answer the question how the linguistic influence of the writers or the normative, unifying attempts of medieval legal writings are manifested in the proper name corpus of charters."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17422   2017-10-19

Kavart kevert : Válogatott kisprózák / Tar Károly

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, Svédország, 20-21. sz.

"Két egyformán nyugodt férfi kapaszkodott fel az első osztályú vasúti kocsiba. A kocsi teljesen üres volt, a kék bársonyülések kényelmet ígértek. A középkorú szemüveges a kocsi közepén kinyitotta az egyik fülke ajtaját. Háta mögött a folyosón egy középkorú szemüveges férfi könnyedén lóbálta bőrszínű útitáskáját."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17421   2017-10-19

Nagy asszonyok élete / Teleki Sándorné

Művelődéstörténet, Nők, feminizmus
nő, híres ember, történelmi személy, karrier

"Veres Pálnét nem az teszi igazán naggyá, hogy egy virágzó intézetet alapított, hanem az a látnoki szellem, amely a nagy munka közepette már csírájában meglátta a fát; az az akarat, amely keresztül tudta törni a közöny kérgét; az az erő, amely megküzdött a cinizmus és lekicsinylés erővesztő áramlataival..."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17420   2017-10-19

Greco : Öt képpel / Maurice Barrès ; fordító Éber László

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, festészet, reneszánsz, művészettörténet, Greco, El (1541-1614), Spanyolország, 16-17. sz.

"A krétai mester, Velence tanítványa, jobban felfogta Toledo titkát, mint bárki más. Egyenesen nekiment a dolognak. Festményei, amelyek Spanyolország szívébe vannak helyezve, megsejtetik velünk e nemzet mozgató erőit történetének klasszikus korszakában."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17419   2017-10-19

A Pécsi Tudományegyetem informatikai fejlesztésének története / Achs Ágnes, Borgulya István, Czopf János, Dobay Péter, Gimesi László, Juhász Pál, Keresztesi Miklós, Markó Tamás, Szakonyi Lajos, Uherkovich Péter ; szerkesztő Gimesi László

Ipartörténet, Informatika az oktatásban, Felsőfokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet, Kutatás-fejlesztés
informatika, számítógép-hálózat, hardver, programozás, infrastruktúra, műszaki fejlesztés, technikatörténet, számítógép-használat, felsőoktatás, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország, 1970-2000-es évek

"A számítástechnika-oktatás a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán az EMG-830 típusú számítógép beszerzésével egy időben indult be. A számítógépet az Építésgazdasági és Szervezési Intézettel (ÉGSZI) és az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium kutatóintézetével közös beruházásban szerezte be a főiskola 1971-ben."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17418   2017-10-18

Péterke : Regény / Anatole France ; fordító Szini Gyula

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Igazam volt gyermekkoromban, amikor az Ismeretlenség világát, amelyet kerestem, a közelemben tudtam. Az ismeretlen világ körülvesz minket, nem más, mint mindaz, ami rajtunk kivül van. És minthogy sohase fogunk tudni önmagunkból kilépni, nem is érjük el sohasem."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17417   2017-10-18

Az oktatásirányítás reformja és az oktatás irányítói : Oktatáspolitikai elemzés / Halász Gábor ; szerkesztő Kozma Tamás

Oktatáspolitika, oktatásügy, Alsófokú oktatás, Középfokú oktatás, Művelődésszociológia, Politológia
oktatásügy, oktatáspolitika, oktatási reform, közoktatás, iskolarendszer, vita, attitűd, társadalmi részvétel, Magyarország, 1980-as évek

"A vitákon résztvevők gyakran minősítették negatívan az aktuális működési viszonyokat, de általában nem mentek túl annak a sommás megállapításán, hogy az iskola nem úgy működik, ahogy kellene. Ez a megállapítás is a leggyakrabban felelősségáthárító megfogalmazásokban bukkant elő."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17416   2017-10-18

Erdély jogán és más dolgok : Cikkek, karcolatok / Gulácsy Irén

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 20. sz.

"Erdély erdélyivé tesz. Mi az a különös bűvölet, mely minden lármás és tolakodó önpropaganda nélkül is a legrövidebb időn belül befon, valami láthatatlan közös hálóba fog és örökre erdélyivé marasztal? Éppen Erdélynek sohasem erőszakos, mindig kíméletes, megértő és méltányos lelki magatartása."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17415   2017-10-18

A sötét virág / John Galsworthy ; fordító Pogány Elza

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19-20. sz.

"Nem tartozott azon ifjak közé, akik mindig hódításra gondolnak. Magát a hódítás gondolatát közönségesnek, alacsonyrendűnek, borzasztónak találta. Nagyon sok jelnek kell rámutatnia, amíg ráeszmél, hogy egy asszony szerelmes belé, különösen az, akire felnéz, akit olyan csodaszépnek lát. Mert minden szépség előtt meghajolt..."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17414   2017-10-18

Existence(s) : Short deep-forage chapters / Király István ; fordító Czintos Emese, Korondi Ágnes, Stela Popa; illusztrátor Octavian Cosman

Modern filozófiák, Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan, Tudománytörténet, Textológia, diskurzus
hermeneutika, egzisztencializmus, metafizika, lételmélet, fenomenológia, filozófia, filozófiatörténet, alkalmazott tudomány, költői nyelv, természetes nyelv

"It is in fact that word or name of the Nothing which most directly stands before us and - as we also utter it - within us. So the word of the Nothing explicitly is the not a contingent, but precisely a necessary subject and field of the outspoken and questioning thinking about it. Which awaits consideration."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17413   2017-10-18

Erről jut eszembe! [Hangoskönyv] / Árvay Mária

Kortárs magyar irodalom, Fogyatékosok
magyar irodalom, vak, hangoskönyv, 21. sz.

"Sokan keressük az örömöt életünkben! Meg is lehet találni! A nagy célkitűzések is boldogsággal tölthetnek el, azonban számomra sokkal fontosabb a kis, apró dolgokban megkeresni mindazt, ami örömöt, megelégedettséget, harmóniát, békességet, nyugalmat ad. Írásaimmal ezekre a kis, mégis fontos örömforrásokra szeretném felhívni a figyelmet."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17412   2017-10-17

Arkádiai legenda / Karl Gjellerup ; fordító Balassa József

Klasszikus világirodalom
dán irodalom, 19. sz.

"Időközben néha megesett, hogy az utazás vágya elfogott egy arkádiai ifjút. Ha az ilyen kalandor visszatért »a nagy királytól« Susából, vagy Augustus császártól Rómából, vagy a bizánci császártól, akinek a testőrségében szolgált: ez volt az egész hatás, amit a világ fővárosainak élete erre a kis pásztorgyülekezetre gyakorolt."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17411   2017-10-17                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom