Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17477 dokumentum

Ki viszi át a Szerelmet : A Veszprémben, Ajkán és Iszkázon 2010. szeptember 24-26-án rendezett Ki viszi át a Szerelmet-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / szerkesztő Fűzfa Balázs

Stilisztika, irodalomesztétika, Szövegtan, Műelemzés, Műfordítás, Magyar irodalom története, Pedagógiai módszerek
vers, költő, költészet, magyar irodalom, magyar irodalom története, műelemzés, irodalomesztétika, szövegtan, irodalmi hatás, irodalompedagógia, Nagy László (1925-1978). Ki viszi át a Szerelmet, Magyarország, 20. sz.

"Nem teremti újra a Ki viszi át a Szerelmet a remény elvét, nem is pereli vissza a reményt, ellenkezőleg, hagyományba ágyazottságának problematizálásával, valamint a dalszerű és a kérdezés kontrasztjával a «lemerűlt» lét egyszeri, poétikus drámáját mondja a líra és a dalszerűség önmaga ellentétébe visszaforduló tisztaságával."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17877   2018-02-23

Csak azért is : Regény / Finta István ; szerkesztő Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"...Minden jó tulajdonsága mellett is vannak hibái. Legnagyobb az, hogy makacs, mindig azt akarja, hogy csak az ő akarata érvényesüljön. Egy nőt ugyan nem kell erre tanítani. Intézd mindig úgy, hogy ő azt akarja, amit te is szeretnél, de a világért se mutasd azt, akkor biztos lehetsz abban, ha ellenkezel, »csak azért is« megcsinálja."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17876   2018-02-23

Magyar katonai és kémelhárítási iratok a Kárpátaljai Állami Levéltárban, 1938-1944 / Csatáry György

Magyar történelem 1919-1945, Nemzetbiztonság, hírszerzés, Hadtörténet, Levéltári kutatás, Katalógusok
katonai hírszerzés, titkosszolgálat, hátország, második világháború, ruszinok, ukránok, zsidóság, levéltári irat, történelmi forrás, Magyarország. Honvédség, Kárpátalja, Csehszlovákia, Szovjetunió, 1938-1944

"Távmondat - Jegyző úrnak és csendőrőrs parancsnokságnak - Állomáshelyén
A honvéd vezérkar főnöke valamennyi nemzetőrségi alakulat azonnali hatállyal való leszerelését rendelte el. Azonnal hajtsa végre. A nemzetőrségtől a fegyverzetet és egyéb kincstári felszerelési anyagot vonjon be és adja át a csendőrőrs-parancsnokságnak."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17874   2018-02-23

Az élet esélyei : Regény / Jósika Júlia

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A kis mezővárosban hová lépteink vezetnek, de mely sokkal inkább nagy faluhoz mint városhoz hasonlit, már rég pislognak a fagyugyertyák s mécsesek az alacsony házakban; s a szűk ablakok, mint égő szemek, kémelnek ki a sötétbe, kalauzul szolgálván az elkésett éji vándornak..."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17873   2018-02-23

Casulae S. Stephani regis Hungariae vera imago et expositio / Balassa Ferenc

Muzeológia, műemlékvédelem, Magyar történelem 1526 előtt, Magyar történelem 1527-1790, Államjog, Nevelés- és iskolatörténet
koronázás, koronázási jelvény, egyházi ruházat, műtárgy, ikonográfia, királyság, magyar történelem, egyetem, István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038), Magyarország, Habsburg Birodalom, Bécs, középkor, újkor, 11-18. sz.

"Caput Christi ornatum est nimbo crucigero, vultus decorus, barba bisida: tenet Christus dextra crucis hastam, inferne pilo recurvo, vel nodulo triplici munitam; sinistra vero quid attollat non satis dignovi, sive id liber sit cum sigillo, aut cum sacra hostia sive aliud."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17872   2018-02-23

Gondolataim, Nemere István: "Horthy István élete és halála" című könyvéhez / Rónaföldi Zoltán

Magyar történelem 1919-1945, Hadtörténet, Haditechnika, Repülés
pilóta, katonatiszt, politikus, vadászrepülőgép, lezuhanás, repüléstechnika, légierő, hadtörténet, második világháború, kritikai elemzés, Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi Honvéd Légierő, Horthy István (1904-1942), Magyarország, Oroszország, Horthy-korszak, 20. sz.

"A baleset előtti este érkezett a bevetési parancs a repülőcsoport parancsnokságáról, amely szerint a vadászosztálynak két géppárt kell kiállítani másnap kora reggel, két He-46 típusú közelfelderítő kísérésére. Az egyik kötelék Sztorozsevoje magasságában a Dont ellenőrzi a front első vonalában."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17870   2018-02-23

Roberto de Pedrosa : Dráma három felvonásban / José Echegaray y Eizaguirre ; fordító Szalai Emil

Klasszikus világirodalom
spanyol irodalom, 19-20. sz.

"Roberto de Pedrosa a fiatal tudós, a jeles hirü védő, a kiváló szónok... Kiváltkép azzal foglalkozik, hogy nem tudom, miféle elméletek alapján, követeli törvényszéki beszédeiben, hogy egyetlenegy büntettest se büntessenek meg... De nem értem, uram, micsoda érdeke az a becsületes embereknek, hogy a gazemberek ne részesüljenek méltó büntetésben!"

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17869   2018-02-22

Éva : Elbeszélések, rajzok, költemények prózában, aforiszmák / Wohl Stefánia

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"S azóta sohasem igyekezett többé Évát kapaczitálni. Évezredek születnek és mulnak, tavaszok virulnak és hervadnak, Darvin és Büchner váltig ismétlik mindazt, a mit az öreg ur akkor speechelt - de Éva a modern tükör előtt még ép ugy zokog az első ráncz fölött, mint egykor, az uj természet ölén, a patak melletti sziklán."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17868   2018-02-22

Kárpátaljai magyar férfiak a szovjet lágerekben : Történetek, visszaemlékezések, emlékiratok

Európai országok történelme, Magyar történelem 1919-1945, Kisebbségek
kárpátaljai magyarság, deportálás, Gulag, kényszermunka, fogolytábor, sztálinizmus, diktatúra, második világháború, Kárpátalja, Szovjetunió, 1945 utáni időszak

"A haláltábor kapuja zárva volt az újdonsült hullajelöltek előtt. Fáradtan, hátizsákjukat a lábuk mellé, a felázott talajra tették és rárogytak. Az őrök most nem tiltották meg, hogy leereszkedjünk az anyaföldre. A kapu melletti fülkéből tisztek jöttek ki a fogadásunkra. És újra elkezdődött a számlálási ceremónia."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17867   2018-02-22

Az új kiképzési rendszerű műszaki csapatok története, 1964-1991 / Csécs István

Hadsereg, Hadtörténet, Katonapolitika, Levéltári kutatás
műszaki fegyvernem, katonai egység története, honvédség, hadtörténet, Magyarország. Magyar Néphadsereg, Magyarország, 20. sz.

"A Honvédelmi Bizottság 1964. április 17-én tárgyalta az új kiképzési rendszerű műszaki csapatok felállításának tervét, és engedélyezte, hogy 2500 fő sorállományt mint foglalkoztatott létszámot és 220 fő vezető- és kiszolgálóállományt lehet a csapatok megszervezésére a Honvédelmi Minisztérium békelétszámán felül felhasználni."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17871   2018-02-22

The Halimba Malom-völgy bauxite deposit = A halimbai Malom-völgy bauxit-előfordulása / Bárdossy György

Ásványi nyersanyagok, Érc- és ásványbányászat, Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan
bauxit, érctelep, ásványvagyon, földtani kutatás, Halimba, Veszprém megye, Bakony, Déli-Bakony, Magyarország

"A közvetlen fedő a malom-völgyi előfordulás területén középső-eocén korú Darvastói Formáció, amire a Szőci Mészkő Formáció következik. A transzgressziós jellegű eocén összlet 5-10 fok alatt északnyugat felé dől. Ezzel együtt vastagsága is megnő, és az előfordulás északnyugati peremén már 60-90 métert ér el."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17866   2018-02-22

A nyelv grammatikája : A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán / Fehér Krisztina

Nyelvtudomány általában, Nyelvtan, helyesírás, Pszicholingvisztika
nyelvtan, nyelvészet, kognitív pszichológia, alaktan, alaktan, fonetika

"Ebben a könyvben a nyelv grammatikáját a megszokottól eltérő módszerekkel és egy, a korábbi, bevett elméletektől különböző nyelvtanmodell keretében mutatom be. A nyelvtanról két diszciplína, a nyelvészet és a kognitív pszichológia határán mozogva igyekszem majd képet alkotni."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17907   2018-02-22

The Szőc bauxite deposit = A szőci bauxit-előfordulás / Bárdossy György

Ásványi nyersanyagok, Érc- és ásványbányászat, Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan
bauxit, érctelep, ásványvagyon, földtani kutatás, Szőc, Veszprém megye, Bakony, Déli-Bakony, Magyarország

"A szőci előfordulás egész területén a felső triász kori Fődolomit Formáció a bauxittelepek feküje. A fődolomit az előfordulást északkelet felé lezáró szőlőhegyi fő törésvonaltól északra széles sávban a felszínen van. Az előfordulást dél és délnyugat felé is a fődolomit kibúvásai határolják."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17865   2018-02-21                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom