Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
18181 documents

Családi album / Hunyady Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Érdekes, hogy amint az apám iránt érzett bizalmam, szeretetem és rajongó kíváncsiságom egyre nőtt, ugyanúgy nőtt vele az a forrón olvadó imádat, amelyet anyám iránt éreztem. Az egyik érzés nem rontotta a másikat, sőt emelte, furcsa színekkel keverte. Gyorsan rájöttem, mennyire az apám gyereke vagyok."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18595   2018-09-19

Arbitrando et curriculum bene deligendo : Ünnepi kötet Horváth Éva 70. születésnapja alkalmából / szerkesztő Burián László, Szabó Sarolta

Nemzetközi jog, Polgári jog, Gazdasági jog, Igazságügy általában
választottbíróság, jogi eljárás, gazdasági jog, nemzetközi magánjog, jogtudomány

"Aggályos továbbá a nemzeti vagyonról szóló törvény 17. § (3) bekezdésében írt joghatósági kikötés abból a szempontból is, hogy mi fog történni a nemzeti vagyont érintő választottbírósági ítéletek végrehajtásával a nemzeti vagyonról szóló törvény 2012. január 1-jei hatálybalépését követően."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18594   2018-09-19

Webnapló és blogbiznisz : A magyar blogoszféra netnyelvészeti vizsgálata tartalomtípusok és nemek alapján / Porkoláb Ádám

Alkalmazott nyelvészet, Rétegnyelv, csoportnyelv, szleng, Nyelvhasználat, Kommunikáció, metanyelv, Számítógépes kultúra, Szociálpszichológia, Genderkutatás
blog, internet, rétegnyelv, nyelvhasználat, alkalmazott nyelvészet, szociolingvisztika, szociálpszichológia, szociológia, társadalmi nem kutatás, Magyarország, 21. sz.

"Több hónapnyi kutatás és adatelemzés után vállalkozom arra, hogy a nyelvészeti értelemben szinte érintetlen magyar blogoszféra kutatásának legfontosabb tanulságairól írjak. Elemzésem célja a magyarországi bloggerek bejegyzéseinek és blogjainak analízise saját modellem szerint, nem- és tartalomtípus ... tekintetében."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18593   2018-09-19

A magyar pontusi emelet általános és őslénytani irodalma = Allgemeine und paläontologische Literatur der pontischen Stufe Ungarns / Halaváts Gyula

Őslénytan, Geológia, földtörténet, Szakbibliográfiák
paleontológia, fosszília, neogén, miocén, szakbibliográfia, Pannon-tenger, Kárpát-medence, Közép-Európa, Magyarország, 19. sz., századforduló

"B. MOLLUSCA. - I. Classis Lamellibranchiata - 1. Genus Congeria, Partsch - Congeria alata, Brusina
1872. Dreissena alata, Brus . - Vukotinović L. Okol. Zagreb. (Rad. jugosl. Akad. Kn. XXIII. pag. 17.)"

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18592   2018-09-19

Az Európai Unió vámrendszere : Vámunió / Beszteri Sára

Pénzügy, bankügy, Külgazdaság, Kereskedelem, Gazdasági jog, Európai Unió
vám, vámügy, vámrendszer, pénzügy, külkereskedelmi politika, gazdasági unió, Magyarország, Európai Unió

"Az elkövetkező oldalakon szólunk a közös vámpolitika elemeiről, a vámrendszer infrastruktúrájáról, valamint a vámrendszer más vívmányairól, például a Közösség vámmentességi és árutovábbítási rendszeréről, az egységes vámokmányról, illetve a nemzetközi vámegyüttműködésről."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18591   2018-09-19

A magyar EU-tagság és a kultúra : Kultúra és audiovizuális poltika / Rónai Iván, Zongor Attila

Közművelődés, népművelés, Európai Unió
kultúra, kulturális politika, kulturális örökség, támogatás, jogi szabályozás, jogharmonizáció, Magyarország, Európai Unió

"1993-ban az akkori tizenkét tagállam ratifikálta az Európai Uniót létrehozó Szerződést, s annak részeként a ma 151. cikként ismert passzust. Ez megteremti a jogi alapjait az EU azon programjainak, akcióinak és kezdeményezéseinek, amelyeket célzottan a Közösség területén folytatott kulturális tevékenységek támogatására hívnak életre."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18590   2018-09-18

Cserhalom : Egy énekben / Vörösmarty Mihály

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története, Műelemzés, Kritika
magyar irodalom, magyar irodalom története, műelemzés, Vörösmarty Mihály (1800-1855), Magyarország, 19. sz.

"A harcok középpontjába Szent Lászlót állította, a magyar leány elraboltatását megtette a harcok okának s így a leány megmentésének költői történetét, amely a krónikákban csak mintegy függeléke a harcleírásoknak, virágos koszorúként keretté fonta a küzdelmek köré."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18589   2018-09-18

Magyar méneskönyv : A Magyarországban volt és lévő angol telivér lovak jegyzéke és származása / szerkesztő Bérczy Károly

Állattenyésztés, Állattartás, Sportpolitika és -üzlet, Névtárak, Adattárak
ló, ménes, lótenyésztés, lóverseny, lovassport, Magyarország, 19. sz.

"SAUTER LA COUPE. (Gr. Chotek Otto. Futak.) P. m. nev. Sir Tatton Sykes 1846; ap. Sleight-of-hand any. Bay Middleton-kancza, mellynek anyja Comus-Smolenskotól - Orphan testvérétől, ap. Camillus. (G. St. B. IV. 26.) 1851-iki ősszel Angolországban vétetett gr. Hunyady József részére."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18588   2018-09-18

Bérczy Károly életéből : Pesti biedermaier családi kör az ötvenes, hatvanas években / Balogh Károly

Magyar irodalom története, Művelődéstörténet
író, költő, újságíró, műfordító, szerkesztő, magyar irodalom története, Bérczy Károly (1821-1867), Magyarország, 19. sz.

"Bérczy Károly írói egyéniségét is akkor érthetjük meg legjobban, ha bepillantunk magánéletébe, ha családi körében szemléljük őt. Nagyfokú érzékenysége, szubjektivitása, nyelvkészsége, formaérzéke természetesen kezdettől fogva fennálló lelki adottságok."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18587   2018-09-18

Bérczy Károly emlékezete / Arany László

Magyar irodalom története
író, költő, újságíró, műfordító, szerkesztő, magyar irodalom története, Bérczy Károly (1821-1867), Magyarország, 19. sz.

"Irodalmunk iránti érdemeit ... ne mérjük csupán a kész munkákban fölmutatható eredmények által. Jelentékenyek ugyan ezek is, de igaztalan volna, a ki az olyan életet, mint az övé volt, csak a siker nagyságából akarná megitélni. Ő bizonyára több lelki küzdelem között érhette el a kevesebb eredményt, mint más talán a nagyobbat."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18586   2018-09-18

Selecta Latini sermonis exempla e scriptoribus probatissimis excerpta in usum secundae humanitatis scholae per M. Transilvaniae principatum et adnexarum partium / Hannulik János Krizosztom Dániel

Antik irodalom, Nyelvoktatás, Szemantika, stilisztika, retorika, Stilisztika, irodalomesztétika, Középfokú oktatás
latin nyelv, ókori latin irodalom, retorika, stilisztika, olvasókönyv, Erdély, 19. sz.

"Ac propterea Joan. Clericus in arte Crit. nullum ait Poetam prius legendum Ovidio, atque ex eius quidem operibus; Metamorphosi et Fastis tum quod stilus eorum facilior sit; tum quod Lectio duorum horumce librorum ad infigendam memoriae Mythicam Historiam plurimum conducat."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18585   2018-09-17

Azarel / Pap Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A mózesi könyvek elbeszéléseiben nem valóságos eseményeket látott. Az ő számára mágikus, titkos értelme volt az egész Bibliának, az alakok, történetek jelképesek voltak, a betűk, szavak hol számokat jelentettek, hol képeket s nemcsak a mult volt bennük, de elrejtetten bennük volt minden lehetséges jövendő és tudomány nyitja, a csillagrendszerek matematikájáig."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18584   2018-09-17

Quaerendo et creando : Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából / szerkesztő Pogácsás Anett

Polgári jog, Copyright, Iparjogvédelem
jogász, egyetemi tanár, magánjog, polgári jog, személyi jog, szerzői jog, iparjog, Tattay Levente (1943-)

"A polgári jog rekodifikációja kapcsán komolyan felmerült a környezeti kárfelelősség kérdésének újraszabályozása. Már a koncepció külön törvényi tényállássá kívánta tenni, sőt a kauzális kártérítési felelősség közösségi jogban megjelent, lassanként teret hódító doktrínájának bevezetését is megfontolandónak tartotta."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18583   2018-09-17                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic