Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16206 documents

Hellász tündér birodalma : Újgörög népmesék / Kúnos Ignác ; illusztrátor Fáy Dezső

Más országok népköltészete
népmese, görögök, Görögország

"Ül egy nap a kalmár, az Athéne-beli, régi barátjánál, a kis helvás boltban. Pénzt hozott megint magával Sztambul-ba, vásárolni valót. A vitorlás hajója ott járt Kis-Ázsia körül, várnia kell vagy egy-két hétig. Amint beszélgetnek egymással s hörpintgetik kávéjukat, szivogatják csibukjukat, egy ember toppan be a boltba..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16609   2017-02-27

A tizenkettedik / Bán Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Tizenharmadikától, Luca napjától kezdve egészen karácsony estéjéig minden nap alá volt huzva. Számolni kezdett, az ujjait végigcsusztatva a fénylő lapon: egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tiz. Amikor idáig ért, rátekintett a két hengerre és biccentett a fejével."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16608   2017-02-27

A temesvári magyar királyi állami főreáliskola története / Berkeszi István

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás
iskolatörténet, középfokú oktatási intézmény, neveléstörténet, Temesvár, Erdély, 19. sz.

"Intézetünk fennállásának első éveiben minden tantárgyra nézve egy-egy magyar és német tankönyv volt használatban s a tanulóknak szabadságában állott akár magyar, akár német nyelven tanulni meg a feladott tananyagot és tetszésök szerint felelhettek magyar vagy német nyelven."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16607   2017-02-27

Az aradi királyi főgymnasium története / Himpfner Béla

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás
gimnázium, középfokú oktatási intézmény, iskolatörténet, neveléstörténet, Arad, Erdély, 19. sz.

"Az alapot, melyből ma az aradi kir. főgymnasium költségei részben fedeztetnek, Bibicsné Tomján Margit, Bibics Jakab, aradvármegyei volt alispán és királyi tanácsos özvegye létesítette 1774. év deczember 31-én kelt végrendeletében. Az alapítvány eredeti czélja egy, Szent-Annán felállítandó köznevelőház (convictus) létesítése volt ..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16606   2017-02-24

A magyarországi barlangok s az ezekre vonatkozó adatok irodalmi jegyzéke : 1549-1913 = Zusammenfassung der Literatur über die Höhlen Ungarns / Horusitzky Henrik

Szakbibliográfiák, Barlangkutatás, Tudománytörténet, Őslénytan, Régészet
barlangászat, barlangtan, őskori barlang, barlangi régészet, ősrégészet, Magyarország, 16-20. sz.

"Koch Antal (160, 163) először is a csobánkai és solymári barlangokban ásatott s az innen kikerült ősemlős maradványok egyszersmind a m. kir. földtani intézet múzeumában a gerinces gyűjtemény alapját vetették meg. Koch az erdélyi barlangok (192, 196, 389) kutatásában is tevékeny részt vett."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16605   2017-02-24

Hatásvizsgálat a HEFOP által támogatott integrációs program keretében szervezett pedagógus-továbbképzésekről / Liskó Ilona, Fehérvári Anikó

Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság
hatásvizsgálat, oktatásügy, oktatásszervezés, integrált oktatás, általános iskola, esélyegyenlőség, hátrányos helyzetű, cigányság, pedagógus, továbbképzés, Magyarország, ezredforduló, 2000-es évek

"Az iskolán belüli és iskolák közötti integrációra irányuló programokban a minta átlagánál alacsonyabb a hátrányos helyzetűek, a veszélyeztetett tanulók és a romák aránya is, míg a szegregált iskolák fejlesztését szolgáló programban mindhárom csoport aránya jóval magasabb az átlagnál."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16604   2017-02-24

Az égbolt lovagjai : Regény / Paul Henri Féval ; fordító Forró Pál

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Ez a terem Alfons hatalomra jutása óta ... másféle célokra szolgált. Ezidőszerint ugyanis az Égbolt lovagjai üzték itt otromba és durva mókáikat. Ezt a hirhedt rendet Conti rémitgetésére szervezte meg személyes védelmére a király, akivel Conti elhitette, hogy a városban ugy merednek feléje az összeesküvők tőrei, mint a sündisznó hátából a tüskék."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16602   2017-02-24

A gyáva ; Egy nevezetes csók : Regény / Malonyay Dezső, Jókai Mór ; illusztrátor Pataky László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A gazdátlan házat pedig kerülgetni kezdték a károgó hollók. Darvas rémülten szaladgált mindenfelé, táviratozott a princzipálisa után minden képzelhető helyre. Jovics is kereste a gyáva embert, de sehonnan semmi hirt nem kaptak róla. Jöttek az óvatolt váltók, de a Wertheim-szekrény csukva volt."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16601   2017-02-24

Az arany polgár : Regény / Lovik Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A háziur meghökkent. Mit mondott ez az ifju? Hogy ő, Bauernebel Jeromos, ötven ház tulajdonosa, az arany polgár, Pest leggazdagabb embere, bolond? Lehetséges ez? Lehetséges, hogy ekkora vakmerőség lakozzon egy zöld ifjuban? A terézvárosi Krőzus kiegyenesedett. Most már ő volt dühös."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16600   2017-02-23

A gavallérbandita / Alexandre Dumas ; fordító Martos Szilárdka

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"...A spanyol és olasz banditák nemcsak népszerűek, de valósággal költői legendák hősei... Legtöbbjét valami nagy emberi szenvedés űzte e magaválasztotta számkivetettségbe, ahol puskája csövével azt a célt szolgálja, hogy a Teremtés eltévesztett mérlegserpenyőjét az alacsony sorbeliek, a nép fiainak javára helyrebillentse."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16599   2017-02-23

Az időgép / Herbert George Wells ; fordító Mikes Lajos

Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
angol irodalom, sci-fi, 19-20. sz.

"Tartok tőle, hogy nem tudom lefesteni az időutazással járó sajátságos érzéseket. ... Szakasztott olyan érzés, mint mikor gördül az ember előre feltartóztathatatlanul - valami lejtőn! Vagy mintha szüntelenül valami szörnyű zuhanás fenyegetne. Amint tovább folytattam utazásomat, ég és nap úgy változott, mint valami fekete szárny csapkodása."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16598   2017-02-23

A nápolyi testvérek / Franz Werfel ; fordító Szántó Rudolf

Klasszikus világirodalom
osztrák irodalom, 20. sz.

"A Pascarella-testvérek számára gyermekkoruk óta mindenképpen a legjelentősebb nap volt a vasárnap. Ez a hat testvér - három fiú, három lány - széles e világon semmit sem mondhatott a magáénak egymáson kívül, így rendelte ezt a természetük és a sors egyaránt. Persze hétközben is sok órát töltöttek együtt..."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16597   2017-02-23

Utóhatások(k) : Szatírák és nem szatírák / Kozák Vilma ; szerkesztő Dittrich Panka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Dinike akkor már elmúlt hatvan éves. Ez csak és kizárólag azért fontos, mert élete mind a hatvan évében töretlenül hipochonder volt. Természetesen, halálos betegségeket diagnosztizált saját magán és igyekezett a tüneteket is produkálni. Változatos, egyéni kórtörténete volt. Nem támadta meg kétszer ugyanaz a betegség."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16596   2017-02-23                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic