Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 18261
[18676] Győrffy Erzsébet: Helynév-szociológia 
http://mek.oszk.hu/18600/18676
2018-10-12
[18675] Finta István: Csak amennyit megérdemel 
Regény

http://mek.oszk.hu/18600/18675
2018-10-12
[18674] Szente B. Levente: Az első éj 
http://mek.oszk.hu/18600/18674
2018-10-12
[18673] Szente B. Levente: Tollkalitka 
Versek

http://mek.oszk.hu/18600/18673
2018-10-12
[18688] Schneider, Athanasius: Katolikus egyház, merre tartasz? 
Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus

http://mek.oszk.hu/18600/18688
2018-10-12
[18672] Krúdy Gyula: Mohács vagy Két árva gyermek vergődése 
http://mek.oszk.hu/18600/18672
2018-10-11
[18671] Sylva, Carmen: Ki kopog? 
Elbeszélés

http://mek.oszk.hu/18600/18671
2018-10-11
[18670] Nagy Vendel: Csak a dal 
Összegyűjtött dalszövegeim

http://mek.oszk.hu/18600/18670
2018-10-11
[18668] Gaál Mózes: Francia háború és a szabadságharc 
Történeti elbeszélések a régi időkből

http://mek.oszk.hu/18600/18668
2018-10-11
[18669] Litván P. Rafael - Sebeő Talán: Az egy és a kettő 
Egy dionyszoszi és egy apollói alak glücksverabschiedene a süllyedő Titanic fedélzetén

http://mek.oszk.hu/18600/18669
2018-10-10
[18667] Turay Alfréd: A Messiás a liturgikus évben 
Az üdvtörténet misztériumainak megjelenése a római katolikus egyházi év liturgikus cselekményeiben

http://mek.oszk.hu/18600/18667
2018-10-10
[18666] Barna Jónás: Rablánczon 
A szabadságharc hősregéi

http://mek.oszk.hu/18600/18666
2018-10-10
[18665] Cseke Gábor: Toronto: 3-szor + 1... 
...és egy ráadás

http://mek.oszk.hu/18600/18665
2018-10-10
[18664] Szabó Dezső: Segítség! 
Regény három kötetben

http://mek.oszk.hu/18600/18664
2018-10-10
[18663] Negyedszázad
Magyar ifjúság, 2012

http://mek.oszk.hu/18600/18663
2018-10-09
[18662] Harmadrészt
Magyar ifjúság, 2012

http://mek.oszk.hu/18600/18662
2018-10-09
[18661] Másodkézből
Magyar ifjúság, 2012

http://mek.oszk.hu/18600/18661
2018-10-08
[18660] Cser Ferenc: Ausztrália, ahogy én látom 
Tájak, városok, virágok, emberek, jelenségek

http://mek.oszk.hu/18600/18660
2018-10-08
[18659] Szente B. Levente: Bingyó Bernyó Nekeresdországban 
Verses mese

http://mek.oszk.hu/18600/18659
2018-10-08
[18657] Tóthné Földesi Ilona: Égig érő árnyak 
Angyalszárnyak

http://mek.oszk.hu/18600/18657
2018-10-08
[18656] Kelemen Györgyné Edit: Kicsiny tollam meséi 
http://mek.oszk.hu/18600/18656
2018-10-08
[18655] 25 év
Jelentés az ifjúságügyről

http://mek.oszk.hu/18600/18655
2018-10-05
[18654] Margón kívül
Magyar ifjúságkutatás 2016

http://mek.oszk.hu/18600/18654
2018-10-05
[18653] Bécsy Etelka - Lucz Henrietta: Az Európai Unió költségvetése és finanszírozása 
Pénzügyi és költségvetési rendelkezések

http://mek.oszk.hu/18600/18653
2018-10-05
[18652] Angliai országban lévö Salernitana Scholanak jo egésségröl való meg-tartásnak módgyáról irott könyve, mellyet a' nemes, és hires angliai Salernitana Schola irtt vólt régen déák nyelven, az után pedig magyarra fordittatott [...]
http://mek.oszk.hu/18600/18652
2018-10-05
[18649] Németh Árpád: Álmaim 
http://mek.oszk.hu/18600/18649
2018-10-05
[18648] Bíró Dávid: Férfi és nő a mai magyar társadalomban 
http://mek.oszk.hu/18600/18648
2018-10-04
[18647] Nagy Ádám - Antal Ágnes - Holczer Mónika: Ifjúságügy-módszertár 
100 nonformális módszer és szituáció megoldása

http://mek.oszk.hu/18600/18647
2018-10-04
[18646] Ifjúságügy
Ifjúsági szakma, ifjúsági munka

http://mek.oszk.hu/18600/18646
2018-10-04
[18658] Szalki Bernáth Attila: Drei Romantiker 
Auswahl Gedichte von Joseph von Eichendorff, Heinrich Heine, Eduard Mörike

http://mek.oszk.hu/18600/18658
2018-10-04
[18651] Szalki Bernáth Attila: Napraforgók 
Válogatás német költők verseiből

http://mek.oszk.hu/18600/18651
2018-10-04
[18645] Ifjúságügy
Szöveggyűjtemény

http://mek.oszk.hu/18600/18645
2018-10-03
[18644] Szolgálva, nem tündökölve
Trencsényi 70

http://mek.oszk.hu/18600/18644
2018-10-03
[18643] Halmos Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajog területén 
http://mek.oszk.hu/18600/18643
2018-10-03
[18642] Serfőző Levente: West Side Charlie 
Idegenbe szakadt remények és lehetőségek valóságos története

http://mek.oszk.hu/18600/18642
2018-10-03
[18641] Tizenkilencre lapot?
Szociálpedagógia a XXI. században

http://mek.oszk.hu/18600/18641
2018-10-03
[18640] Az Országos Földtani Adattár tevékenysége és szolgáltatásai
Vezető a Magyar Állami Földtani Intézet Adattárában

http://mek.oszk.hu/18600/18640
2018-10-02
[18639] Gurbai Sándor: A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében 
http://mek.oszk.hu/18600/18639
2018-10-02
[18637] Bálint Vera: Írkafirka 
Cikk(cakk)gyűjtemény

http://mek.oszk.hu/18600/18637
2018-10-02
[18636] Bozzay Erika: Közbeszerzés az Európai Unióban 
Áruk szabad áramlása

http://mek.oszk.hu/18600/18636
2018-10-02
[18650] Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban
http://mek.oszk.hu/18600/18650
2018-10-02
[18635] Petrovics Ignác: A' magyar betűkről és ejtegetésekről 
http://mek.oszk.hu/18600/18635
2018-10-01
[18634] Szőke József: Magyarósi Szőke József poétai munkáji 
http://mek.oszk.hu/18600/18634
2018-10-01
[18633] A Magyar Kir. Földtani Intézet minta kőzet-gyüjteménye magyarországi kőzetekből
Középiskolák (gymnásiumok, reáliskolák, reálgymnásiumok) részére

http://mek.oszk.hu/18600/18633
2018-10-01
[18632] Gálos Rezső: Csokonai 
http://mek.oszk.hu/18600/18632
2018-10-01
[18630] Hunyady Sándor: Téli sport 
http://mek.oszk.hu/18600/18630
2018-10-01
[18629] Vitális György: Böckh János és Böckh Hugó szerepe a magyar geológiában 
http://mek.oszk.hu/18600/18629
2018-09-28
[18628] Kecskeméthy Aurél: Ein Jahr aus der Geschichte Ungarns 
Vom 20. October 1860 bis zur Einführung des Provisoriums

http://mek.oszk.hu/18600/18628
2018-09-28
[18627] Komáromi László: A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban és a magyarországi egyházjogban 
Doktori értekezés

http://mek.oszk.hu/18600/18627
2018-09-28
[18626] Czelder Márton működése Romániában, 1861-69
Emlék-irat az Erdélyi Ev. Ref. Egyházi Főtanács megbizásából hivatalos okmányok nyomán összeállitva

http://mek.oszk.hu/18600/18626
2018-09-28
[18625] Bethlen Domokos: A' nemzeti jól-létről 
http://mek.oszk.hu/18600/18625
2018-09-28
[18624] Gálos Rezső: Kisfaludy Sándor és a nádori udvar 
Adatok Petrich András élettörténetéhez

http://mek.oszk.hu/18600/18624
2018-09-27
[18623] Verseghy Ferenc: Egy esztendő Verseghy Ferenc életéből 
Kiadatlan levelei 1811-12-ből

http://mek.oszk.hu/18600/18623
2018-09-27
[18622] Móder Judit - Endrész Kinga: Fiatalok az Európai Unióban 
Oktatás és képzés

http://mek.oszk.hu/18600/18622
2018-09-27
[18621] Lehmann Marianna: Költségvetési felügyeleti eljárás az Európai Unióban 
Gazdasági és Monetáris Unió

http://mek.oszk.hu/18600/18621
2018-09-27
[18620] Gálos Rezső: A magyar műdal kezdete a XVIII. században 
http://mek.oszk.hu/18600/18620
2018-09-27
[18619] Gálos Rezső: Adatok a deákos költészet kialakulásának történetéhez 
http://mek.oszk.hu/18600/18619
2018-09-26
[18618] Bethlen Kata: Gróf Bethleni Bethlen Kata életének maga által való leirása 
http://mek.oszk.hu/18600/18618
2018-09-26
[18617] Kőrösi István et al.: A humán tőke szerepe a gazdaságban 
http://mek.oszk.hu/18600/18617
2018-09-26
[18616] Bacher Gusztáv et al.: Versenyjog 
http://mek.oszk.hu/18600/18616
2018-09-26
[18638] Schneider, Athanasius: Catholic Church: where are you heading? 
Theologian Dániel Fülep's interview with Bishop Athanasius Schneider, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Saint Mary in Astana

http://mek.oszk.hu/18600/18638
2018-09-26
[18615] Faludi Ferenc: Caesar Aegyptus földjén Alexandriában 
Szomorújáték 5 felvonásban

http://mek.oszk.hu/18600/18615
2018-09-25
[18614] Horváth Henrik: EU-csatlakozás, pénzügyi felügyelet és fogyasztóvédelem 
Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme

http://mek.oszk.hu/18600/18614
2018-09-25
[18613] Szilágyi Árpádné: Szavatosság, jótállás 
Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme

http://mek.oszk.hu/18600/18613
2018-09-25
[18612] Az újdonság megszakító erejével
Összefoglalók Clayton M. Christensen munkásságából

http://mek.oszk.hu/18600/18612
2018-09-25
[18611] A katolikus egyház és az 1956-os forradalom
http://mek.oszk.hu/18600/18611
2018-09-25
[18610] Cooperatrici veritatis
Ünnepi kötet Tersztyánszkyné Vasadi Éva 80. születésnapja alkalmából

http://mek.oszk.hu/18600/18610
2018-09-24
[18609] A bonis bona discere
Ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából

http://mek.oszk.hu/18600/18609
2018-09-24
[18608] Arany János: Arany János novellái 
http://mek.oszk.hu/18600/18608
2018-09-24
[18607] Somogyi Gedeon: Értekezés a' magyar verselés módjárol, és fordittásokrol, Tit. Petronius Arb. nevezetesebb verseinek hasonló mértékü ... próba-fordittásával eggyütt 
http://mek.oszk.hu/18600/18607
2018-09-24
[18606] Finta István: A pokróc 
Regény

http://mek.oszk.hu/18600/18606
2018-09-24
[09281] Jelentés a jövedéki mélykutatás 1947/1948. évi munkálatairól
http://mek.oszk.hu/09200/09281
2018-09-24
[18605] Ad astra per aspera
Ünnepi kötet Solt Pál 80. születésnapja alkalmából

http://mek.oszk.hu/18600/18605
2018-09-21
[18604] Fáy András: Óra-mutató 
http://mek.oszk.hu/18600/18604
2018-09-21
[18603] Táncsics Mihály: A magyar nyelv 
http://mek.oszk.hu/18600/18603
2018-09-21
[18602] (L)ex cathedra et praxis
Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából

http://mek.oszk.hu/18600/18602
2018-09-21
[18601] Kákosy Csaba - Tóth Tímea: Az Európai Központi Bank 
Gazdasági és Monetáris Unió

http://mek.oszk.hu/18600/18601
2018-09-21
[18600] Bérczy Károly: Akvarellek 
http://mek.oszk.hu/18600/18600
2018-09-20
[18599] Halaváts Gyula: A magyarországi artézi kutak története, terület szerinti eloszlása, mélységök, vizök bőségének és hőfokának ismertetése 
http://mek.oszk.hu/18500/18599
2018-09-20
[18598] Pucz Antal: Értekezés a' nemzeti nyelv' tökélletesítése és terjesztése módjairól 
http://mek.oszk.hu/18500/18598
2018-09-20
[18597] Jókai Mór: Targallyak 
http://mek.oszk.hu/18500/18597
2018-09-20
[18596] Jókai Mór: Véres könyv 
Csataképek a jelenkori háboruból

http://mek.oszk.hu/18500/18596
2018-09-20
[18595] Hunyady Sándor: Családi album 
http://mek.oszk.hu/18500/18595
2018-09-19
[18594] Arbitrando et curriculum bene deligendo
Ünnepi kötet Horváth Éva 70. születésnapja alkalmából

http://mek.oszk.hu/18500/18594
2018-09-19
[18593] Porkoláb Ádám: Webnapló és blogbiznisz 
A magyar blogoszféra netnyelvészeti vizsgálata tartalomtípusok és nemek alapján

http://mek.oszk.hu/18500/18593
2018-09-19
[18592] Halaváts Gyula: A magyar pontusi emelet általános és őslénytani irodalma 
http://mek.oszk.hu/18500/18592
2018-09-19
[18591] Beszteri Sára: Az Európai Unió vámrendszere 
Vámunió

http://mek.oszk.hu/18500/18591
2018-09-19
[18590] Rónai Iván - Zongor Attila: A magyar EU-tagság és a kultúra 
Kultúra és audiovizuális poltika

http://mek.oszk.hu/18500/18590
2018-09-18
[18589] Vörösmarty Mihály: Cserhalom 
Egy énekben

http://mek.oszk.hu/18500/18589
2018-09-18
[18588] Magyar méneskönyv
A Magyarországban volt és lévő angol telivér lovak jegyzéke és származása

http://mek.oszk.hu/18500/18588
2018-09-18
[18587] Balogh Károly: Bérczy Károly életéből 
Pesti biedermaier családi kör az ötvenes, hatvanas években

http://mek.oszk.hu/18500/18587
2018-09-18
[18586] Arany László: Bérczy Károly emlékezete 
http://mek.oszk.hu/18500/18586
2018-09-18
[18585] Hannulik János Krizosztom Dániel: Selecta Latini sermonis exempla e scriptoribus probatissimis excerpta in usum secundae humanitatis scholae per M. Transilvaniae principatum et adnexarum partium 
http://mek.oszk.hu/18500/18585
2018-09-17
[18584] Pap Károly: Azarel 
http://mek.oszk.hu/18500/18584
2018-09-17
[18583] Quaerendo et creando
Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából

http://mek.oszk.hu/18500/18583
2018-09-17
[18582] Paulovics István: Bérczy Károly élete és jellemzése 
Bölcsészetdoktori értekezés

http://mek.oszk.hu/18500/18582
2018-09-17
[18581] Union policies
http://mek.oszk.hu/18500/18581
2018-09-17
[18580] A' magyar nemzeti őrseregnek kötelező szabályai
http://mek.oszk.hu/18500/18580
2018-09-14
[18579] Teleki Sándorné: Ez az! 
Regény

http://mek.oszk.hu/18500/18579
2018-09-14
[18578] Békefi Antal: Betyárok 
Történetek az alföldi rablóvilágból gróf Ráday korában

http://mek.oszk.hu/18500/18578
2018-09-14
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900